HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła w Nagłowicach rodziła się długo i wśród dużych trudności. Pierwszą wzmiankę o niej można spotkać w aktach parafialnych pod datą 1819r. W 1910 roku zorganizowano wprawdzie szkołę w Nagłowicach, ale w budynku wynajętym. W 1918r. po odzyskaniu niepodległości szkole nadano nazwę Publiczna Szkoła Powszechna im. Mikołaja Reja.

Zaczęła się ona rozwijać pod względem dydaktycznym, ale warunki materialne były nadal trudne, nadal uczono się w wynajętych pomieszczeniach. Dopiero po 1935r. rozpoczęto budowę szkoły w Nagłowicach. Teren pod budowę, a także materiały budowlane ofiarował książę Radziwiłł. Szkoła prawie przez cały czas trwania drugiej wojny światowej była zamknięta. Podczas wycofywania się okupantów niemieckich podpalono ją od środka, lecz szybka interwencja mieszkańców zapobiegła jej zniszczeniu. W 1945r. po oswobodzeniu Polski spod okupacji znowu otworzono szkołę, jednak była ona całkowicie zdewastowana. W czasie wakacji zrobiono remont. Już w roku szkolnym 1945/46 szkoła otrzymała pierwsze wyposażenie. Przez te 61 lat uczęszczało do naszej staruszki wiele pokoleń.

6 października 1985roku nadeszła wiekopomna chwila dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja. Oto w amfiteatrze w Parku został przekazany na ręce reprezentantów klas VIII Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski i koło Gospodyń Wiejskich. Koncepcja wybudowania szkoły, uznana za najlepszy sposób uczczenia pamięci M. Reja, datuje się od roku 1964. Dopiero w 1985r. w 480 - lecie urodzin M. Reja z inicjatywy dziennikarzy Rzeczpospolitej i redaktora naczelnego tego pisma J. Sapy idea ta przybrała realniejszy kształt i po 9 latach starań, dnia 30 XI 1996r. ostatecznie oddano do użytku nowy budynek szkolny. Zgodnie z decyzją Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury, Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia w Kielcach, przekazał nieodpłatnie dnia 27 XI 1998r. rzeźbę przedstawiającą popiersie Mikołaja Reja autorstwa artysty rzeźbiarza Wacława Staweckiego do ekspozycji w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Nagłowicach.

Po wprowadzeniu nowej reformy oświatowej w 1999 roku na mocy Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach powstało Gimnazjum.

8 czerwca 2002 roku uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez biskupa Mariana Florczyka rozpoczęła się uroczystość nadania imienia Mikołaja Reja Gimnazjum w Nagłowicach. Po Mszy św biskup poświęcił sztandar i tablicę gimnazjum z imieniem patrona. Następnie Teresa Równicka, wójt gminy Nagłowice, wraz z przedstawicielami Rady Gminy wręczyła Halinie Lato, dyrektor gimnazjum, akt nadania imienia szkole.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Włodzimierz Wójcik, wojewoda świętokrzyski, Tadeusz Swierczyński, starosta powiatowy, Ryszard Kasperek, kurator oświaty, Mirosław Pawlak, poseł ma sejm RP., radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatowi i gminni, sponsorzy.