OFERTA NASZEJ SZKOŁY


Szkoła położona jest w południowo - zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie gmin: Jędrzejów, Oksa. Duże trawiaste połacie wokół szkoły, fontanna, plac zabaw dla dzieci małych i dużych zachęcają młodzież do aktywnego wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Często podczas sprzyjającej pogody uczniowie odpoczywają na ławeczkach i trawnikach. Szkoła dysponuje boiskiem, ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki, do kosza, boiskiem trawiastym do piłki nożnej jest również kort tenisowy, skocznia do skoku w dal, bieżnia, parking i schronisko młodzieżowe dla 60 osób. Podczas niesprzyjającej aury zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej. Uczniowie mają do dyspozycji 16 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, stołówkę, salę językową. Szkolne i osobiste problemy lub niepowodzenia pomaga im pokonywać pedagog szkolny. Uczniowie spoza Nagłowic korzystają z bezpłatnego dowozu gimbusem. Uczniom z rodzin niezamożnym udzielana jest pomoc w postaci refundowanych posiłków bądź wsparcia materialnego. W szkole panuje miła i serdeczna atmosfera.Po skończonych zajęciach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Oprócz organizacji szkolnych działają koła zainteresowań oraz koła przedmiotowe. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych.

Biblioteka


Biblioteka, z której księgozbioru korzystają zarówno uczniowie, to królestwo pani mgr Elżbiety Sieradzkiej i pani mgr Agnieszki Zawadzkiej. W jej zbiorach znajduje się ponad 12 tysięcy woluminów, programy multimedialne( słowniki, encyklopedie). Na wyposażeniu biblioteki znajduje się komputery z dostępem do internetu, z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele.

PEDAGOG SZKOLNY


Godziny pracy szkolnego pedagoga:
 • poniedziałek - 8.00 - 14.30
 • wtorek - 8.00 - 14.30
 • środa - 8.00 - 14.30
 • czwartek - 8.00 - 14.30
 • piątek - 8.00 - 14.00
 • Pedagog szkolny, pani mgr Małgorzata Bała, jest osobą wspomagającą nauczycieli w procesie dydaktyczno- wychowawczym oraz wspierającą rodziców i uczniów w sytuacjach trudnych i problemowych. Aby dobrze wykonywać swe zadania, pani pedagog współpracuje z:
  • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Jędrzejowie
  • Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach
  • przedstawicielami Policji
  • Przedstawicielami Sądu Rodzinnego w Jędrzejowie
  • GOPS w Nagłowicach
  • Ośrodkiem Zdrowia w Nagłowicach.