REJOWSKI MEDAL DLA NAJLEPSZYCH :6 grudnia 2005 roku z okazji Święta Patrona Szkoły odbyła się niecodzienna i bardzo ważna dla społeczności szkolnej uroczystość. Po raz pierwszy najlepszym absolwentom tamtejszych szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zostały wręczone szczególne wyróżnienia - medale z wizerunkiem M. Reja wybite na okazję 500-nej rocznicy urodzin pisarza. Na awersie widnieje popiersie naszego patrona - Mikołaja Reja. Rewers przedstawia Herb Nagłowic. Uczniowie oceniani byli według regulaminu opracowanego przez specjalnie w tym celu powołaną Kapitułę Medalu. Za największe osiągnięcia w nauce, sporcie oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły wyróżnieni zostali:


2005/2006
Przemysław Fedorowiat ze Szkoły Podstawowej
Justyna Sumara z Gimnazjum.
Medale wręczyła uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom Kanclerz Kapituły - p. wójt Elżbieta Frejowska.2006/2007
Justyna Strzelecka ze Szkoły Podstawowej
Paweł Sufin z Gimnazjum.2007/2008
Ilona Wodecka ze Szkoły Podstawowej
Katarzyna Kowalik z Gimnazjum.


2008/2009
Aneta Mularczyk ze Szkoły Podstawowej
Sylwia Miśta z Gimnazjum.


2009/2010
Piotr Równicki ze Szkoły Podstawowej
Justyna Strzelecka z Gimnazjum.


2010/2011
Konrad Żebrowski ze Szkoły Podstawowej
Ilona Wodecka z Gimnazjum.


2011/2012
Bartosz Obłąk ze Szkoły Podstawowej
Dominika Boryń z Gimnazjum.


2012/2013
Aleksandra Knap ze Szkoły Podstawowej
Katarzyna Sufin z Gimnazjum.


2013/2014
Damian Boryń ze Szkoły Podstawowej
Patrycja Żarska z Gimnazjum.


2014/2015
Natalia Warzyńska ze Szkoły Podstawowej
Patry Jaworski z Gimnazjum.


2015/2016
Natalia Parzniewska ze Szkoły Podstawowej
Ewelina Jaskólska z Gimnazjum.


2016/2017
Martyna Bentkowska ze Szkoły Podstawowej
Wojciech Wiekiera z Gimnazjum.


2017/2018
Paulina Łuszczek z Gimnazjum.


2018/2019
Katarzyna Lato z Gimnazjum.


2019/2020
Igor Lelonek ze Szkoły Podstawowej
Martyna Bentkowska z Gimnazjum.


2020/2021
Julia Mularczyk ze Szkoły Podstawowej.


2021/2022
Justyna Trela ze Szkoły Podstawowej.