ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

  INFORMACJA dla RODZICÓW

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Nagłowicach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Urszula Wojtasik - Kaczmarek
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze nr 21a oraz w Przychodni PRO-MED. A. Góra – Pazera, J. Rudnicki przy ul. Parkowej 2 w Nagłowicach.
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 8.00 – 13.00 a we wtorki w budynku szkoły przy ul.M.Reja 40 w godz. 9.00 – 13.00 .
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Ewa Brożek w gabinecie stomatologicznym przy ul.Parkowej 2 w Nagłowicach.
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o pisemne złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.